A video tribute to Kodo Fuyuki

Memorable pictures of Kodo Fuyuki

 

Fans arriving with a yellow flower in memory of Fuyuki

Fuyuki's wife Kaoru & two children

 Ricky Fuji & Masato Tanaka

 

Takashi Sasaki, Tatsuhito Takaiwa, and Shinjiro Otani

Junji Tanaka & Sanshiro Takagi

Big Japan President The Great Kojika

Hayabusa

Flying Kid Ichihara & Mr. Gannosuke

Mammoth Sasaki

Koji Nakagawa

Toshiaki Kawada

Kintaro Kanemura

Tetsuhiro Kuroda

Gosaku Goshogawara & Shinjuku Shark

WEW wrestlers giving Fuyuki one last TNR Dance

Fuyuki's wife Kaoru & Genichiro Tenryu

Motoko Baba talking with Fuyuki's wife Kaoru

Kichisuke Nakamura watching the Kodo Fuyuki memorial video

Kensuke Sasaki & Tomohiro Ishii attending the funeral

TAKA Michinoku, Go Ito, Hido, Shinjuku Shark, Chocoball Mukai and Kichisuke Nakamura

The Zero One roster sitting together

Shinya Hashimoto giving a farewell speech at the funeral

Tarzan Goto

Kichisuke Nakamura

Genichiro Tenryu & his wife

Fuyuki's children reading letters saying thank you and goodbye to their papa, causing many people in attendance to cry.

Fuyuki's wife Kaoru giving a farewell speech to her husband

Pall Bearers Shinjuku Shark, Mitsunobu Kikuzawa, Yoshihito Sasaki, Hido, Masato Tanaka, TAKA Michinoku, Shinya Hashimoto, Takashi Sasaki,  Chocoball Mukai, and Kichisuke Nakamura 

Yellow streamers being thrown on to the hearse taking Kodo Fuyuki's coffin to the cemetery

Kintaro Kanemura bringing a smile to Kodo Fuyuki's child